Muziek, video en DVD

U vindt hier informatie over de volgende onderdelen

Muziek, video en DVD

Muziek

Dit is de kunstzinnige schikking en combinatie van de klanken van muziekinstrumenten en de menselijke stem om schoonheid van vorm dan wel uitdrukking van emotie te bereiken. Het woord ‘muziek’ is afgeleid van het Griekse mousikè, ‘kunst van de Muzen’.

Het is  een feit dat het bij muziek altijd om het hoorbare gaat, in tegenstelling tot het zichtbare in de beeldende kunsten. Daarnaast worden geluiden alleen tot muziek gerekend als zij met die bedoeling voortgebracht worden door een muziekinstrument of de menselijke stem. Daarmee is muziek nauw verwant aan poëzie, waarbij de beide elementen van zichtbaar en hoorbaar verenigd worden, hetgeen bij geschreven muziek eveneens het geval is.

 

Video

Dit is een techniek om bewegende beelden als een elektronisch signaal weer te geven.

Tegenwoordig is het onderscheid tussen de termen video en film vervaagd, en is een video dus net als een film een serie opeenvolgend getoonde, stilstaande beelden. Door de snelheid waarmee de beelden elkaar opvolgen en de nawerking van elk beeld op het netvlies lijken ze een vloeiende en continue beweging te vormen. Vaak is er ook geluid bij (audio).

Dvd

Dit is een digitaal optisch formaat in de vorm van een optische schijf met een diameter van 12 centimeter. Het is uitgevonden in 1995 door Philips, Sony, Toshiba, en Panasonic, en werd in 1997 in Nederland geïntroduceerd. Het medium kan elke vorm van digitale gegevens opslaan en wordt veel gebruikt voor het aanbieden van films en software, of het opnemen van televisiebeelden. Een dvd heeft een veel hogere opslagcapaciteit dan een cd terwijl de afmeting gelijk is.

De afkorting dvd staat voor Digital Versatile Disc. In eerste instantie stond de benaming voor Digital Video Disc.

Muziek, video en DVD